Over

Wat is LitLab?

LitLab is een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Door middel van digitale experimenten kunnen bovenbouwleerlingen proeven van academisch onderzoek naar de Nederlandse literatuur in brede zin: van Middelnederlandse verhalen tot hedendaagse popmuziek. Daarnaast zijn er leesclubs waarin leerlingen leren de boeken die ze lezen vanuit onderzoeksvragen te bespreken. De lessen sluiten aan bij recent academisch onderzoek en richten zich voor nu op het gebruik van digitale methoden en collecties die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor leerlingen die verder willen werken in die lijn, is er hulp bij het schrijven van een profielwerkstuk. Zo vormt LitLab een schakel tussen leerlingen, docenten en onderzoekers. LitLab werd ontwikkeld aan de Universiteit Utrecht maar is het resultaat van samenwerkende onderzoekers van verschillende universiteiten.

Waarom LitLab?

LitLab is een antwoord op een aantal lacunes in het schoolvak Nederlands die in de afgelopen jaren vastgesteld werden. Docenten bleken grote behoefte te hebben aan onderwijsmateriaal dat verband legt tussen het schoolvak Nederlands en de wetenschappelijke bestudering van de Nederlandse taal en cultuur, en leerlingen een onderzoekende houding aanleert. Het laboratorium beoogt bestaande methoden te verrijken en aan te vullen met een reeks enthousiasmerende en wetenschappelijk geïnspireerde opdrachten die de leerlingen tot literatuuronderzoekers maakt. Er bleek ook behoefte aan domeinoverstijgend onderwijs. Daarom sluit LitLab weliswaar vooral aan op het examendomein ‘Literatuur’, maar betrekt in de proefopstellingen ook leerdoelen uit de andere subdomeinen van het schoolvak Nederlands. Zo is het laboratorium een ruimte waarin leerlingen tegelijkertijd lees-, schrijf-, en argumentatievaardigheden ontwikkelen én vakinhoudelijke kennis opdoen.

 

Hoe kan LitLab gebruikt worden?

De proeven en leesclubs zijn bedoeld als extra’s naast verplichte eindexamenprogramma’s, en dragen bij aan de drie subdomeinen van het domein literatuur, namelijk literaire ontwikkeling, literatuurgeschiedenis en literaire begrippen. Voor leerlingen die een profielwerkstuk op het terrein van de Nederlandse literatuur willen maken, kunnen met name de proeven een goede voorbereiding vormen. Op de site worden per proef concrete suggesties voor onderwerpen van die profielwerkstukken gedaan. Zie voor meer details over het gebruik van de proeven de docentenhandleidingen.

Hoe geef ik feedback op de site?

Hebt u gewerkt met LitLab in uw lessen? Dan horen we graag uw ervaringen en feedback via info@litlab.nl.

FAQ

Jazeker! We nodigen onderzoekers nadrukkelijk uit om een proef of leesclub te schrijven op basis van hun werk. Lees onze Schrijfhandleiding voor onderzoekers en neem contact op voor meer informatie.

Jazeker! U kunt een handleiding lezen op de docentenpagina.

Bij ons! Neem contact op en wij zullen je zo goed mogelijk proberen te helpen.

Contact

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@litlab.nl.

Colofon

De redactie van LitLab bestaat uit Els Stronks, Feike Dietz, Lucas van der Deijl en Anneroos Schoeman. Daarnaast hebben Linda van der Voort, Sara Koops, Luke Schouwenaars en Nelleke Bogaard als stagiaires en Tessa van de Warenburg als student-assistent een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van LitLab.

Het Veldwerk is ontwikkeld door Marieke Winkler, Feike Dietz en Tessa van de Warenburg.

De Onderzoeksstappen (in ontwikkeling) zijn ontwikkeld door Sarah Beeks en Evelien van Nieuwenhoven.

Verder heeft een aantal studenten, onderzoekers, docenten of docenten-in-opleiding in samenwerking met de redactie het volgende materiaal ontwikkeld: