Spelregels

In deze leesclub discussieer je met een groepje van 4 tot 6 lezers over Dagen van gras van Philip Huff . Je doet dat aan de hand van kaartjes met vragen over de tekst. De leesclub begint met een korte inleiding, die een van de spelers voorleest. Daarna volgen 4 rondes:

  1. Ronde 1 bestaat uit 5 quizvragen over de tekst. Een van de spelers leest de vragen voor en alle spelers (inclusief voorlezer) schrijven hun antwoorden op een blaadje. Na het omdraaien van de laatste vraag verschijnen de juiste antwoorden in beeld. Daarna berekent iedereen zijn score.
  2. Ronde 2 is een algemeen vragenrondje over de tekst: de spelers benoemen om de beurt wat ze onduidelijk vonden en proberen samen een antwoord te vinden. Als de grootste onduidelijkheden opgelost zijn, begint ronde 3.
  3. Degene met de meeste goede antwoorden op de quizvragen mag als eerste een kaartje van de discussievragen omdraaien van een stapel naar keuze. Hij of zij geeft antwoord op de vraag, waarna de rest mag reageren. Vervolgens kiezen de overige spelers om de beurt een kaartje van een van beide stapels. Als een discussievraag herhaalt wat eerder in het gesprek al aan bod gekomen is, mag de speler die aan de beurt is een volgende kaart omdraaien. Dit gaat zo door totdat alle kaartjes omgedraaid zijn.
  4. Aan het einde van de discussie komen de spelers samen tot een oordeel over de tekst. In ronde 4 geven ze een oordeel uitgedrukt in sterren en motiveren zij hun keuze.

Inleiding

Ik woon hier nu negen maanden, in de De Dwars, een steunwoning voor adolescenten aan de rand van Amsterdam. Ik ben hier na mijn ontslag uit de adolescentenkliniek geplaatst, omdat mijn moeder me niet meer wilde hebben: ik zou gewelddadig kunnen zijn. Maar dat is onzin. Ik houd niet eens van geweld. Ik bedoel: mijn lievelingsfilm is Frank en Frey; dat is die Disney-film met die vos en die hond die vrienden worden. Dan weet je het wel. En Fight Club, die film met Brad Pitt, die heb ik na een half uur uitgezet.

Dagen van gras is een roman van Philip Huff. De roman wordt verteld door het hoofdpersonage Ben van Deventer. Het lijkt alsof Ben een goed leven leidt: hij heeft een fijne jeugd op het landgoed Weldra en gaat naar het gymnasium. Maar het gaat niet goed met hem. Zijn ouders gaan scheiden en op school wil het ook maar niet lukken. Dan ontstaan er scheurtjes in het verhaal dat hij de lezer vertelt. Vertelt Ben wel de waarheid? En kan een roman dat eigenlijk, ‘de waarheid’ vertellen?

Aan het begin van het verhaal zit Ben in een jeugdkliniek, waar hij behandeld wordt voor een psychose. In een lange terugblik neemt Ben de lezer mee langs drie rode draden in zijn leven: zijn liefde voor muziek, zijn vriendschap met Tom en zijn drugsverslaving.

De titel van de roman is geleend van het liedje ‘Dagen van gras, dagen van stro’ van Spinvis. Beluister samen het nummer hieronder en let goed op de tekst. Ga daarna verder met de quizvragen.

– Voor deze roman is ook een werkboek beschikbaar dat zich vanuit de LitLab-didactiek specifiek richt op vmbo-4.

Ronde 1: QuizQuizvraag

1. Hoe heet het landgoed waar Ben opgroeit?

2. Uit welk land komt de vader van Ben?

3. Welke sport beoefent Ben met zijn opa?

4. Hoe heet het meisje voor wie Ben gevoelens krijgt in de kliniek?

5. Welke bijnaam heeft de vader van Ben voor Tom verzonnen?

Antwoorden

1. Weldra
2. Engeland
3. Schaken
4. Anna
5. Lucifer Sam

Ronde 2: Vragenrondje

Deze roman draait om het hoofdpersonage Ben van Deventer. Tijdens het lezen van de roman ben je vast dingen tegengekomen die je niet helemaal begrijpt. Wat is jouw mening over Ben? Welke vraag zou jij aan hem willen stellen?

Ronde 3: DiscussieFeest der herkenning?

Kaart 1/8 - Feest der herkenning?

Ben belandt na een drugsverslaving en een psychose in een kliniek. Wat weet jij al van deze problemen af?

Kaart 2/8 - Feest der herkenning?

Door het citaat uit de inleiding ontstaat er een koppeling tussen Dagen van gras en de films Frank en Frey en Fight Club. Waren er nog andere verhalen (films, series, boeken) waaraan je moest denken tijdens het lezen?

Kaart 3/8 - Feest der herkenning?

Ben zegt dat hij als kind stemmen in zijn hoofd hoorde. Wat denk jij dat er gebeurt als je zulke stemmen in je hoofd hebt? Heb je hier weleens van gehoord?

Kaart 4/8 - Feest der herkenning?

Kon jij je goed inleven in het personage van Ben? Waarom wel of niet, en waar lag dat aan?

Kaart 5/8 - Feest der herkenning?

Muziek is een grote passie voor Ben. Op welke manier speelt muziek een rol in jouw leven?

Kaart 6/8 - Feest der herkenning?

Bens vertelling is opgedeeld in korte stukken tekst, gescheiden door een sterretje (*). Ben springt in die stukken soms een beetje van de hak op de tak. Wat vond je van deze indeling en wat zegt die volgens jou over Ben?

Kaart 7/8 - Feest der herkenning?

Een vriendschap kan mooie en slechte kanten hebben, zo blijkt uit de vriendschap tussen Ben en Tom. Wat zijn die mooie en slechte kanten volgens jou? Betrek in je antwoord ook aspecten die jij waardevol vindt aan een vriendschap.

Kaart 8/8 - Feest der herkenning?

Op welke manier heeft de roman jou geholpen om problemen zoals ‘drugsgebruik’ en ‘psychoses’ beter te begrijpen?

Feest der herkenning?

Dit was het laatste kaartje!Stof tot nadenken?

Kaart 1/8 - Stof tot nadenken?

Lees het citaat uit de inleiding nogmaals. Het verhaal geeft je enkele aanwijzingen dat het misschien geen onzin is wat Bens moeder zegt. Welke aanwijzingen zijn dat volgens jou?

Kaart 2/8 - Stof tot nadenken?

In Fight Club, de film die Ben noemt in het citaat, kom je als kijker terecht in de wereld van de (psychotische) verteller die met zijn verzonnen vriend Tyler een illegale vechtclub bezoekt. Waarom zou nou juist deze film Ben niet zo in de smaak vallen?

Kaart 3/8 - Stof tot nadenken?

Ben zegt het volgende: ‘Toch besloot dokter Van Polier me voor een korte tijd medicatie te geven tegen de stemmen, op aandringen van mijn moeder. En inderdaad: ze verdwenen.’ (20-21). Zijn deze stemmen inderdaad weg? Bedenk argumenten vanuit de gebeurtenissen uit de roman waaruit blijkt dat de stemmen in Bens hoofd misschien nog niet weg zijn.

Kaart 4/8 - Stof tot nadenken?

‘Goede muziek is geen egotripperij. Goede muziek is een gesprek. In hetzelfde ritme komen en elkaar verstaan. Elkaar beantwoorden.’ (29) Leg uit waarom muziek een goede manier voor Ben kan zijn om zijn problemen te ontvluchten.

Kaart 5/8 - Stof tot nadenken?

Hoe zou je Bens taalgebruik omschrijven? Vind je dat zijn taal past bij een zeventienjarige jongen?

Kaart 6/8 - Stof tot nadenken?

Ben zou je een onbetrouwbare verteller kunnen noemen. Waarom is de onbetrouwbare verteller essentieel voor de psychische problemen waarmee Ben te maken heeft?

Kaart 7/8 - Stof tot nadenken?

Het liedje ‘Dagen van gras, dagen van stro’ vertelt over een jongen, een ‘kleine, domme drenkeling’, die een tijd weg is geweest. Welke overeenkomsten zie je tussen het liedje en de roman? Welk advies uit dit liedje volgt Ben op, als we kijken naar het einde van de roman?

Kaart 8/8 - Stof tot nadenken?

Bekijk samen een fragment uit de verfilming van Dagen van Gras (34:29-39:15). De regisseur maakt hier een bepaalde keuze: hij zet de problemen van Ben anders neer dan zoals wij die kunnen lezen vanuit Bens perspectief. Wat is het verschil tussen deze twee perspectieven?

 

Stof tot nadenken?

Dit was het laatste kaartje!

Ronde 4: Oordeel

Tijdens deze leesclub heb je vooral gediscussieerd over de problemen van Ben. Aan het begin van de leesclub hebben jullie een vraag bedacht die jullie zouden willen stellen aan Ben. Hebben jullie antwoord op deze vraag gekregen? Zo ja, wat is dit antwoord? Heeft de discussie jullie individuele oordeel over Ben veranderd, en zo ja, hoe? Probeer voorbeelden en argumenten te halen uit jullie reacties op de discussievragen.

Geef Dagen van gras samen een waardering uitgedrukt in sterren. Beargumenteer vervolgens jullie keuze. Wat vonden jullie goed en wat juist minder goed? Heeft de discussie jullie individuele oordeel veranderd, en zo ja, hoe? Probeer voorbeelden en argumenten te halen uit jullie reacties op de discussievragen.

Heb je zelf een goede discussievraag die nog niet gesteld is? Vul die dan in, dan voegen wij de vraag aan een van de stapeltjes toe.

Leesclubs_respons