Workshops

LitLab nodigt regelmatig docenten Nederlands en docenten-in-opleiding uit voor een workshop over het gebruik van LitLab in de klas. Doel van de workshop is enerzijds om docenten vertrouwd te maken met LitLab en anderzijds om hun advies in te winnen over de huidige vorm en inhoud van het lesmateriaal. Tijdens de bijeenkomst geven de ontwikkelaars een demonstratie en zullen mogelijke lesvormen en ‘best practices’ besproken worden. Vervolgens biedt deze sessie gelegenheid om feedback te geven op de website.

Voor de verdere ontwikkeling van goed lesmateriaal is samenwerking tussen docenten en ontwikkelaars cruciaal. Daarom staat de uitwisseling van ervaringen en ideeën centraal in deze workshop. Ervaring met het gebruik van LitLab is niet vereist, maar we bieden wel een voorbereidende opdracht aan om de opbrengst van de workshop voor iedereen zo groot mogelijk te maken. De workshop duurt 1 dagdeel en deelname is gratis.

Agenda

Op dit moment staan nog geen nieuwe bijeenkomsten gepland, omdat we momenteel werken aan nieuw lesmateriaal. Zodra dat geëvalueerd en gepubliceerd is, zullen we in de loop van 2018 opnieuw verschillende workshops organiseren. Houd dus onze agenda in de gaten.

Workshops in 2017

  1. Dinsdag 3 oktober 2017, 10.00-13.00 uur, Utrecht
  2. Donderdag 16 november 2017, 10.00-13.00 uur, Utrecht
  3. Woensdag 6 december 2017, (werkmiddag rond ‘praten over literatuur in de klas’), 14-17.00 uur, Utrecht

Aanmelden

Deelname is gratis, maar we vragen deelnemers wel om zich per mail aan te melden. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@litlab.nl. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt. De workshops vinden plaats in een van de universiteitsgebouwen in de binnenstad van Utrecht.