Taal en samenleving

Veel Nederlanders willen dat Nederland een land kan zijn waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen. Je verwacht dat misschien niet, maar taal is daarvoor heel belangrijk. Het taalgebruik van alle anderen in Nederland moet zo zijn dat er plek is voor jou. Dat je gezien wordt, dat er woorden voor je bestaan, en dat er geen woorden gebruikt worden die jou minder maken dan anderen. Want dan is er sprake van racisme of discriminatie.

De nieuwe Nederlandse regering wil dingen doen om te zorgen dat Nederlanders met en door hun taal niet racistisch zijn, of discrimeren. Dat schreven ze op in het regeerakkoord. Dat is een soort contract tussen de politieke partijen die nu regeren. Ze maken in dat contract afspraken over de dingen die ze proberen te bereiken, en wat ze gaan doen om die dingen te bereiken.

Eerst lees je een stukje uit het regeerakkoord Omzien naar elkaar dat speciaal over taal, racisme en discriminatie in Nederland. Volgens de nieuwe regering moeten onder andere uitzendbureaus ervoor gaan zorgen dat het racisme in Nederland minder wordt. Tekst 2 is een bestaande advertentie van een uitzendbureau. Lees van die advertentie alleen de koppen, en bekijk de afbeelding goed.

Wil je eerst meer weten over racisme, bekijk dan deze NPO Kennisclip.

Tekst 1: regeerakkoord

Naar een samenleving waar iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn

We willen dat iedereen in Nederland vrij kan zijn. Vrij om te zijn wie je bent. Vrij van discriminatie en racisme. En vrij om jezelf te ontwikkelen. Nog te vaak krijgen Nederlanders minder kansen of worden zij uitgesloten op grond van afkomst, geslacht, kleur, ras, leeftijd, geloof, seksuele geaardheid of beperking. Dat is onacceptabel. Daarom voeren we een actief emancipatie- en antidiscriminatiebeleid. […]

Wij treden op tegen organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie of racisme met boetes en een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan makelaars, verhuurders, uitzendbureaus en vastgoedbemiddelaars. Ook kunnen organisaties die zich hieraan schuldig hebben gemaakt uitgesloten worden van overheidssubsidies […] gaat de overheid aan de slag met de mogelijkheden van anoniem solliciteren en ‘open hiring’.  […]

Bron: Regeerakkoord 2021-2025, ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst‘, p. 25.

Tekst 2: advertentie

Let op: Lees van deze advertentie alleen de koppen, en bekijk de afbeelding goed.

Je hebt beide teksten gelezen. Schrijf nu kort op, of bespreek met een medeleerling en maak samen aantekeningen van dat gesprek:

  • wat vond je ervan?
  • wat was er nieuw voor je, wat begreep je misschien nog niet zo goed?
  • wat heb je ervan geleerd?