pws_stap4

Stap 4: Onderzoeksgegevens uitwerken

Voor de uiteindelijke presentatie van je resultaten zal elke school eigen eisen formuleren – bijvoorbeeld voor de manier waarop je je bronnen moet verantwoorden. Check die eisen dus goed voordat je gaat schrijven. Wij geven hier een aantal korte richtlijnen voor de structurering van je onderzoeksgegevens.

Format voor indeling Profielwerkstuk

Inleiding. Een logische volgorde voor de punten die je in je inleiding aan bod laat komen is:

 • wat is er precies onderzocht? wat is de probleemstelling, wat zijn de hoofd- en deelvragen?
 • wat is de urgentie van het onderzoek? waarom is dit onderzocht?
 • wat weten we al over dit onderwerp uit eerder onderzoek?
 • wat zijn de theoretische uitgangspunten van het onderzoek?
 • volgens welke methode is er gewerkt?
 • wat zijn de verwachtingen (op basis van de theorie, en/of eerder onderzoek)?

Analyse en interpretatie. Een logische volgorde voor de punten die je in je analyse en interpretatie aan bod laat komen is:

 • wat zijn de resultaten van je onderzoek?
 • hoe interpreteer je die?
 • wat kun je op basis daarvan betogen/beargumenteren?

Conclusie en discussie. Daarin schrijf je:

 • welke conclusie(s) er te trekken zijn
 • hoe je hoofd- en deelvraag daarmee beantwoord zijn
 • wat is er op het onderzoek aan te merken, of zou verder onderzocht moeten worden om nog zekerder te zijn van de resultaten?

Sites en video’s met tips voor uitwerken onderzoeksgegevens

Voorbeelden van profielwerkstukken: