Spelregels

In deze leesclub discussieer je met een groepje van 4 tot 6 lezers over De passievrucht van Karel Glastra van Loon. Je doet dat aan de hand van kaartjes met vragen over de tekst. De leesclub begint met een korte inleiding, die een van de spelers voorleest. Daarna volgen 4 rondes:

  1. Ronde 1 bestaat uit 5 quizvragen over de tekst. Een van de spelers leest de vragen voor en alle spelers (inclusief voorlezer) schrijven hun antwoorden op een blaadje. Na het omdraaien van de laatste vraag verschijnen de juiste antwoorden in beeld. Daarna berekent iedereen zijn score.
  2. Ronde 2 is een algemeen vragenrondje over de tekst: de spelers benoemen om de beurt wat ze onduidelijk vonden en proberen samen een antwoord te vinden. Als de grootste onduidelijkheden opgelost zijn, begint ronde 3.
  3. Degene met de meeste goede antwoorden op de quizvragen mag als eerste een kaartje van de discussievragen omdraaien van een stapel naar keuze. Hij of zij geeft antwoord op de vraag, waarna de rest mag reageren. Vervolgens kiezen de overige spelers om de beurt een kaartje van een van beide stapels. Als een discussievraag herhaalt wat eerder in het gesprek al aan bod gekomen is, mag de speler die aan de beurt is een volgende kaart omdraaien. Dit gaat zo door totdat alle kaartjes omgedraaid zijn.
  4. Aan het einde van de discussie komen de spelers samen tot een oordeel over de tekst. In ronde 4 geven ze een oordeel uitgedrukt in sterren en motiveren zij hun keuze.

Inleiding

‘Bo is dus niet verwekt in een kille zomernacht op de passagiersstoel van een gele Renault 5. Hij heeft zijn kin, die iets naar voren steekt waardoor het lijkt alsof zijn onderkaak verkeerd gemonteerd is, niet van mij. Zijn ogen hebben wel de kleur van die van Monika, maar niet de vorm van de mijne, zoals iedereen zegt die Monika heeft gekend. Dat zijn linkervoet een halve maat kleiner is dan de rechter, net als bij mij – toeval!’ (H2)

De Passievrucht neemt de lezer mee in de gevoelswereld van Armin. Nadat Armins vrouw Monika op jonge leeftijd overlijdt, blijven Armin en zijn zoontje Bo over. Het is het begin van een bijzondere relatie tussen vader en zoon, waarin de verwerking van de vroege dood van Monika centraal staat. Wanneer Armin en zijn huidige vrouw Ellen de arts bezoeken om zijn vruchtbaarheid te onderzoeken, ontdekt Armin dat hij altijd al onvruchtbaar is geweest. Dit is direct het startpunt voor de detective-achtige zoektocht van Armin. Wie is de biologische vader van zijn zoon Bo? Kan hij nog net zoveel houden van zijn zoon als daarvoor?

De roman speelt met het thema ‘bedrog’. Hoeveel impact kan bedrog in je relatie eigenlijk hebben? En mag je je eigen kind bedriegen om alles precies zo te houden zoals het eerst was? Kunnen de wonden van het bedrog geheeld worden wanneer de waarheid achterhaald wordt? In deze roman maak je als lezer kennis met deze vragen en ontdek je dat de waarheid nooit zwart-wit is.

Ronde 1: QuizQuizvraag

1. Wat strooit Bo over het graf van zijn moeder?

2. Welke belangrijke zin staat op het briefje van Monika aan Armins vader?

3. Welke drie mannen worden lang als de potentiële vaders van Bo gezien?

4. Naar welk eiland vertrekken Armin en Bo?

5. Wie kent het grote geheim van Monika?

Antwoorden

  1. De as van zijn opa/Armins vader
  2. ‘Ik ben zwanger. M.’
  3. Niko, Robbert en de arts
  4. Ameland
  5. Ellen

Ronde 2: Vragenrondje

Wat begreep je niet zo goed tijdens het lezen van De passievrucht? Formuleer een vraag over de tekst en probeer samen tot een antwoord te komen.

Ronde 3: DiscussieFeest der herkenning?

Kaart 1/8 - Feest der herkenning?

Kijk dit filmpje van de NOS over onvruchtbaarheid bij mannen. Denken jullie dat onvruchtbaarheid bij mannen een taboe is en zo ja, waarom?

Kaart 2/8 - Feest der herkenning?

Wat zou Armin volgens jou het beste kunnen doen wanneer hij ontdekt dat hij niet de biologische vader van Bo is?

Kaart 3/8 - Feest der herkenning?

Monika is vreemdgegaan toen ze getrouwd was met Armin. Denk jij dat een relatie kan standhouden nadat een van beide partners tegen de afspraken in vreemdgegaan is?

Kaart 4/8 - Feest der herkenning?

Monika sterft al op jonge leeftijd. Wat vinden jullie van de rouwverwerking van Armin? Blader eventueel terug naar hoofdstuk 16, waarin Armin en zijn zoontje op zoek gaan naar (de inmiddels overleden) Monika.

Kaart 5/8 - Feest der herkenning?

Welke redenen zou Armin kunnen hebben om een affaire te beginnen met de vrouw van ‘hoofdverdachte’ Niko Neerinkx? Ben jij het hiermee eens?

Kaart 6/8 - Feest der herkenning?

Zou Armin minder van Bo gaan houden nu hij niet zijn vader, maar zijn halfbroer blijkt te zijn?

Kaart 7/8 - Feest der herkenning?

In hoofdstuk 40 vertelt Armin in een stomdronken bui eindelijk dat hij niet Bo’s vader is. Hoe zou jij reageren als één van jouw ouders dit tegen je zou zeggen?

Kaart 8/8 - Feest der herkenning?

Ellen kende het geheim van Monika. Bespreek samen of zij juist gehandeld heeft door dit geheim niet aan Armin te vertellen.

Feest der herkenning?

Dit was het laatste kaartje!Stof tot nadenken?

Kaart 1/8 - Stof tot nadenken?

Lees ‘We gaven … dat waren.’ (Hoofdstuk 5). Op welke manier zou je dit fragment als een slecht voorteken voor Armin kunnen zien?

Kaart 2/8 - Stof tot nadenken?

In hoofdstuk 11 ontdek je dat Armin en Monika in hun relatie veel seksuele vrijheid hadden. Kan dit volgens jou het latere gedrag van Monika verklaren? Waarom wel/niet?

Kaart 3/8 - Stof tot nadenken?

Op de eerste bladzijde van hoofdst 17 lezen we de vragen die Armin nog steeds heeft. ‘Waarom?’ ‘Was het passie?’ ‘Was ze buiten?’ Zijn dit ook essentiële vragen voor jou als lezer of alleen voor het personage Armin?

Kaart 4/8 - Stof tot nadenken?

‘Het meest onrechtvaardige aan die hele geschiedenis met Bo en mijn onvruchtbaarheid is dat niet de ouders van Monika maar mijn vader in feite zijn enige kleinkind is kwijtgeraakt.’ (hoofdstuk 22) Waarom zou je de uitspraak van Armin als ironisch kunnen beschouwen als je kijkt naar het einde van het boek?

Kaart 5/8 - Stof tot nadenken?

Armin beweert dat de liefde een slagveld is (hoofdstuk 23). Bespreek samen op welke manier(en) de liefde inderdaad als een slagveld wordt voorgesteld in deze roman.

Kaart 6/8 - Stof tot nadenken?

Armin maakt in de roman een onderscheid tussen pragmatische en utopische liefde (hoofdstuk 28). Benoem samen de verschillende relaties in de roman en onder welk soort liefde deze relaties horen.

Kaart 7/8 - Stof tot nadenken?

In de literatuur wordt soms al veel gezegd zonder dit letterlijk te verwoorden. Op welke manier draagt het briefje van Monika, waarop staat: ‘Ik ben zwanger. M.’, bij aan dit literaire trucje?

Kaart 8/8 - Stof tot nadenken?

Volgens psychiater Elisabeth Kübler-Ross zijn er vijf fasen van rouwverwerking. In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 45) sluiten Armin en Bo de hectische periode af met een symbolische handeling. Bespreek in welke fase van de ‘rouw’ Armin en Bo nu zijn beland. Welke boodschap halen jullie nu uit de roman?

Stof tot nadenken?

Dit was het laatste kaartje!

Ronde 4: Oordeel

Geef De passievrucht samen een waardering uitgedrukt in sterren. Beargumenteer vervolgens jullie keuze. Wat vonden jullie goed en wat juist minder goed? Heeft de discussie jullie individuele oordeel veranderd, en zo ja, hoe? Probeer voorbeelden en argumenten te halen uit jullie reacties op de discussievragen.

Leesclubs_respons