Spelregels

In deze leesclub discussieer je met een groepje van 4 tot 6 lezers over Bonita Avenue van Peter Buwalda. Je doet dat aan de hand van kaartjes met vragen over de tekst. De leesclub begint met een korte inleiding, die een van de spelers voorleest. Daarna volgen 4 rondes:

 1. Ronde 1 bestaat uit 5 quizvragen over de tekst. Een van de spelers leest de vragen voor en alle spelers (inclusief voorlezer) schrijven hun antwoorden op een blaadje. Na het omdraaien van de laatste vraag verschijnen de juiste antwoorden in beeld. Daarna berekent iedereen zijn score.
 2. Ronde 2 is een algemeen vragenrondje over de tekst: de spelers benoemen om de beurt wat ze onduidelijk vonden en proberen samen een antwoord te vinden. Als de grootste onduidelijkheden opgelost zijn, begint ronde 3.
 3. Degene met de meeste goede antwoorden op de quizvragen mag als eerste een kaartje van de discussievragen omdraaien van een stapel naar keuze. Hij of zij geeft antwoord op de vraag, waarna de rest mag reageren. Vervolgens kiezen de overige spelers om de beurt een kaartje van een van beide stapels. Als een discussievraag herhaalt wat eerder in het gesprek al aan bod gekomen is, mag de speler die aan de beurt is een volgende kaart omdraaien. Dit gaat zo door totdat alle kaartjes omgedraaid zijn.
 4. Aan het einde van de discussie komen de spelers samen tot een oordeel over de tekst. In ronde 4 geven ze een oordeel uitgedrukt in sterren en motiveren zij hun keuze.

Inleiding

De lucht is een glazen muur – maar zelfs een muur mag hem niet stoppen. De schuifpui veert mee, komt terug en stort als een rinkelende waterval naar beneden; glas breekt op zijn blote schouders. Naalden. Messen. Hij loopt door, blijft lopen. Zonder vaart te minderen walst hij door het hoge, malse gras. Maakt een curve, zachte rulle aarde onder zijn voetzolen. Hij raakt iets hards, er lazert wat om. Hij wringt zijn bloedende lichaam door de mist van coniferen.

Bonita Avenue is een roman van Peter Buwalda uit 2010. Vanuit drie verschillende perspectieven vertelt Buwalda het verhaal over een familiedrama dat zich voltrekt nadat Siem Sigerius ontdekt dat zijn stiefdochter Joni en haar vriend Aaron actief zijn in de porno-industrie. Dat besef slaat in als een bom: het lijkt niet toevallig dat Siems dramatische ontdekking samenvalt met de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Wanneer ook nog Siems gewelddadige zoon Wilbert vrijkomt uit de gevangenis, dreigt zijn wereld in elkaar te storten. Sigerius is een voormalig judokampioen, briljant wiskundige en rector van een universiteit in Enschede. Maar ineens biedt die status geen bescherming meer. Zo is Bonita Avenue een moderne tragedie volgens oeroude Griekse wetten: succes is tijdelijk, je kunt het noodlot niet ontwijken, en giftige familierelaties kunnen zomaar je ondergang worden.

Ronde 1: QuizQuizvraag

1. Hoe heet het universiteitskrantje waarvoor Aaron fotografeert?

2. Wat is de artiestennaam van Meryl Dryzak?

3. Wiens perspectief wordt verteld door een ik-verteller?

 1. Siem Sigerius
 2. Joni Sigerius
 3. Aaron Bever

4. Hoe vaak sneuvelt Aarons schuifpui in het verhaal?

5. Voor welke twee misdrijven is Wilbert veroordeeld?

Antwoorden

 1. Tubantia Weekly
 2. Bobbi Red
 3. Antwoord 2: Joni Sigerius
 4. Twee keer (bij de vuurwerkramp en wanneer Siem erdoorheen walst)
 5. aanranding en doodslag

Ronde 2: Vragenrondje

Wat vond je onduidelijk in Bonita Avenue, wat begreep je niet zo goed? Formuleer om de beurt een vraag over de tekst en probeer samen tot een antwoord te komen.

Ronde 3: DiscussieFeest der herkenning?

Kaart 1/8 - Feest der herkenning?

Bonita Avenue wordt verteld vanuit drie perspectieven. Welk perspectief sprak jou het meest aan? Waardoor kwam dat?

Kaart 2/8 - Feest der herkenning?

Vind je dat je via de drie vertellers een gelijkwaardige blik op het verhaal krijgt voorgeschoteld? Zo nee: van welk personage had je meer willen zien, en waarom?

Kaart 3/8 - Feest der herkenning?

Lees jij een roman als Bonita Avenue op een andere manier dan een roman die slechts door één verteller verteld wordt? Wat zijn voor jou als lezer de effecten van deze vertelstructuur?

Kaart 4/8 - Feest der herkenning?

Zijn er andere verhalen (boeken, films, series etc.) waaraan je moest denken tijdens het lezen van Bonita Avenue? Wat zijn overeenkomsten en verschillen?

Kaart 5/8 - Feest der herkenning?

In hoeverre beschouwde jij Siem als een vaderfiguur voor Joni en Wilbert? Welke kenmerken had hij wel en niet van vaderrollen die je in andere boeken of films tegengekomen bent?

Kaart 6/8 - Feest der herkenning?

Zag je het dramatische einde van het verhaal van tevoren aankomen en zo ja, op welk moment in het verhaal kwam dat besef?

Kaart 7/8 - Feest der herkenning?

Wat weet je al over de vuurwerkramp in Enschede? Heb je in Bonita Avenue iets geleerd over de ramp wat je daarvoor nog niet wist?

Kaart 8/8 - Feest der herkenning?

Misschien vond je dat de personages in dit verhaal nogal opmerkelijke keuzes maken. Kun je een voorbeeld geven van een keuze waarin je de precieze motivatie daarachter niet kon volgen?

Feest der herkenning?

Dit was het laatste kaartje!Stof tot nadenken?

Kaart 1/8 - Stof tot nadenken?

Lees het citaat uit de inleiding nogmaals. In deze scène knalt Siem dwars door Aarons schuifpui, die eerder door de vuurwerkramp vernietigd was. Wat gebeurt er precies in deze scène, en waarom is die schuifpui zo belangrijk?

Kaart 2/8 - Stof tot nadenken?

Waren er volgens jou gebeurtenissen in het verhaal waarover de verschillende vertellers tegenstrijdige visies geven?

Kaart 3/8 - Stof tot nadenken?

Het lijkt erop dat Siem zijn eigen zoon doelbewust dwarszit: hij zorgt ervoor dat Wilbert veroordeeld wordt. Waarom doet hij dat volgens jou?

Kaart 4/8 - Stof tot nadenken?

Er is een groot verschil in de manier waarop Siem omgaat met zijn stiefdochter Joni en zijn zoon Wilbert. Hoe zou jij dat verschil omschrijven? Heb je ook een verklaring voor die verschillende houding?

Kaart 5/8 - Stof tot nadenken?

Bonita Avenue beschrijft vooral de ondergang van de verschillende mannen in het verhaal: met Siem, Aaron en Wilbert loopt het niet erg goed af. Zie je een verschil met Joni’s ontwikkeling?

Kaart 6/8 - Stof tot nadenken?

Joni is de enige ik-verteller in het verhaal. Wat is volgens jou het effect van die uitzonderlijke rol?

Kaart 7/8 - Stof tot nadenken?

Aaron lijdt aan psychoses. Volgens Wikipedia is een psychose ‘een psychiatrisch toestandsbeeld waarbij de patiënt gedurende een zekere periode het contact met de werkelijkheid geheel of gedeeltelijk kwijt is’. Hoe zie je dat symptoom terug in Aarons perspectief op het verhaal?

Kaart 8/8 - Stof tot nadenken?

Je zou Bonita Avenue kunnen lezen als een moderne versie van de klassieke tragedie Elektra, waarin Orestes en Elektra de dood van hun vader Agamemnon wreken op hun stiefvader Aegisthus. Zoek een samenvatting van dit verhaal op internet. Zie je overeenkomsten en verschillen?

Stof tot nadenken?

Dit was het laatste kaartje!

Ronde 4: Oordeel

Geef Bonita Avenue samen een waardering uitgedrukt in sterren. Beargumenteer vervolgens jullie keuze. Wat vonden jullie goed en wat juist minder goed? Heeft de discussie jullie individuele oordeel veranderd, en zo ja, hoe? Probeer voorbeelden en argumenten te halen uit jullie reacties op de discussievragen.

Heb je zelf een goede discussievraag die nog niet gesteld is? Vul die dan in, dan voegen wij de vraag aan een van de stapeltjes toe.

Leesclubs_respons