Spelregels

In deze leesclub discussieer je met een groepje van 4 tot 6 lezers over Moordspel van Cis Meijer. Je doet dat aan de hand van kaartjes met vragen over de tekst. De leesclub begint met een korte inleiding, die een van de spelers voorleest. Daarna volgen 4 rondes:

 1. Ronde 1 bestaat uit 5 vragen over het verloop van verhaal. De spelers draaien om de beurt een kaartje om en geven antwoord op de vraag. Daarna mogen andere spelers reageren.
 2. Ronde 2 is een vragenrondje waarin elke speler een vraag mag formuleren aan een van de personages.
 3. Ronde 3 is de discussieronde. In deze ronde draaien de spelers om de beurt een kaartje om van een stapel naar keuze. Hij of zij geeft antwoord op de vraag, waarna de rest mag reageren. Vervolgens kiezen de overige spelers om de beurt een kaartje van een van beide stapels. Als een discussievraag herhaalt wat eerder in het gesprek al aan bod gekomen is, mag de speler die aan de beurt is een volgende kaart omdraaien. Dit gaat zo door totdat alle kaartjes omgedraaid zijn.
 4. Aan het einde van de discussie komen de spelers samen tot een oordeel over de tekst. In ronde 4 geven ze een oordeel uitgedrukt in sterren en motiveren zij hun keuze.

Inleiding

‘Mijn blik verschuift naar het raam. Ik volg de grillige schaduwen tussen de bomen. Ze nemen haast menselijke vormen aan. Nog een paar jaar met de pesterijen van De Beuker moeten dealen… Nee, no way. We moeten hem echt op zijn eigen manier terugpakken. In zijn eigen taal.’ (p. 28)

Als de tweelingbroer van Robin vlak voor het schoolkamp geschorst wordt, zint zij samen met Liz, Mauro en Sem op wraak. Zij willen de leraar die verantwoordelijk is voor de schorsing tijdens een moordspel terugpakken. Maar als zowel de leraar als Liz verdwijnen, blijken Robin en haar vrienden niet de enigen te zijn met wraakgevoelens.

In deze leesclub ga je in discussie over wraak, schuld en verantwoordelijkheid. Hoe ver mag je gaan om iemand iets betaald te zetten? In hoeverre worden wij gedreven door gebeurtenissen uit ons verleden? Hoe kunnen we het gedrag van moordenaars begrijpen?

Ronde 1: Grip op het verhaalGrip op het verhaal

1. Waarom wordt Kai geschorst?

2. Wie is de ‘ik’ in de omgekeerde hoofdstukken?

3. Hoe ziet het wraakplan van Robin en haar vrienden eruit?

4. Welk ‘bewijsstuk’ vindt Liz in de grot?

5. Waar vindt Robin De Beuker?

Dit was het laatste kaartje!

Antwoorden

 1. Hij heeft gevochten met De Beuker.
 2. Celine Hendricxe
 3. Als De Beuker zich omkleedt in de grot, pakken ze zijn kleren af. Het idee is dat hij in zijn ondergoed naar de herberg moet terugkeren.
 4. de ring van Warre Hendricxe
 5. in de watermolen/in het vleermuistehuis

Ronde 2: Vragenrondje

Hieronder staan verschillende fragmenten uit het boek. Kies allemaal één fragment. Bedenk en noteer een vraag die je aan een van de personages zou willen stellen. Probeer samen antwoord te geven op die vraag.

 • Kai wordt geschorst: ‘Maar het… mee weg.’ (p. 13)
 • Robin gaat terug naar de grot: ‘Vlak voor … te weten.’ (p. 133-134)
 • In gesprek met De Beuker: ‘Vier weken … Nu wel.’ (p. 246)

Ronde 3: DiscussieFeest der herkenning?

Kaart 1/8 - Feest der herkenning?

Als De Beuker Robin in een volle klas kleineert, neemt Kai het op voor zijn tweelingzus. Begrijp jij de agressieve reactie van Kai? Hoe zou jij gereageerd hebben op De Beuker? Leg je antwoord uit.

Kaart 2/8 - Feest der herkenning?

Kai wil naar de politieopleiding, maar door zijn dossier is het niet zeker of dit wel kan. Wat vind jij hiervan? In hoeverre mag een fout die je als jongere maakt, invloed hebben op je toekomst?

Kaart 3/8 - Feest der herkenning?

De Beuker stond onder grote spanning toen hij Robin kleineerde in de klas. In hoeverre mogen leraren soms hun zwakke kant laten zien of moeten ze altijd professioneel blijven? Leg je antwoord uit.

Kaart 4/8 - Feest der herkenning?

Door het voorval met De Beuker wordt Kai geschorst en mag hij niet mee op kamp. Welke gevoelens maakt dit los bij Robin? Hoe zou jij je voelen?

Kaart 5/8 - Feest der herkenning?

In het boek nemen meerdere personages wraak op iemand. Heb jij wel eens wraakgevoelens gehad? Zo ja, hoe ging je daarmee om?

Kaart 6/8 - Feest der herkenning?

Robin en haar vrienden nemen wraak op De Beuker. Wat vind jij van hun plan? Kan dit door de beugel of gaan ze te ver?

Kaart 7/8 - Feest der herkenning?

Liz heeft zo haar twijfels over het wraakplan. Wat vind jij ervan dat haar vrienden haar overhalen om toch mee te doen?

Kaart 8/8 - Feest der herkenning?

Voor Celine Hendricxe is een dierenleven meer waard dan een mensenleven. Kun jij je dat voorstellen in haar geval? Leg je antwoord uit.

Feest der herkenning?

Dit was het laatste kaartje!Stof tot nadenken?

Kaart 1/8 - Stof tot nadenken?

Je krijgt niet veel informatie over de vader van Kai en Robin. Je weet wel dat hij een jaar geleden is verdwenen uit hun leven. Wat voegt dit gegeven toe aan het verhaal?

Kaart 2/8 - Stof tot nadenken?

Over tweelingen wordt vaak gezegd dat zij een speciale band met elkaar hebben. Geldt dit ook voor Robin en Kai? Licht je antwoord toe met voorbeelden uit het boek.

Kaart 3/8 - Stof tot nadenken?

In hoeverre zijn Robin, Liz, Mauro en Sem verantwoordelijk voor wat er uiteindelijk met De Beuker gebeurt?

Kaart 4/8 - Stof tot nadenken?

Welke vermoedens heb jij tijdens het lezen gehad over wat er met De Beuker aan de hand was? Welke informatie gaf aanleiding voor deze vermoedens?

Kaart 5/8 - Stof tot nadenken?

Wanneer had jij door wie de ‘ik’ was in de omgekeerde hoofdstukken? Leg uit wat deze afwisseling tussen de perspectieven van Robin en Celine toevoegt aan hoe jij het verhaal beleeft.

Kaart 6/8 - Stof tot nadenken?

Celine heeft een slechte jeugd gehad. Op welke manier vormt die achtergrondinformatie in het verhaal een verklaring voor Celines gedrag?

Kaart 7/8 - Stof tot nadenken?

Moordspel bevat een aantal typische motieven voor een thriller: een afgelegen huis in een bos, een ontvoering, vleermuizen. Wanneer zulke motieven in verschillende verhalen voorkomen, spreken we van een ‘genre’. Wat zou jouw definitie zijn van dit genre, wanneer mogen we een boek een ‘thriller’ noemen?

Kaart 8/8 - Stof tot nadenken?

Het motto van het boek is: ‘Courage is found in unlikely places’ (J.R.R. Tolkien). Wat zegt dit motto over de ontwikkeling die Robin heeft doorgemaakt in het boek? En welke les zullen de vrienden hebben geleerd tijdens het kamp?

Stof tot nadenken?

Dit was het laatste kaartje!

Ronde 4: Oordeel

Geef Moordspel samen een waardering uitgedrukt in sterren. Beargumenteer vervolgens jullie keuze. Wat vonden jullie goed en wat juist minder goed? Heeft de discussie jullie individuele oordeel veranderd, en zo ja, hoe? Probeer voorbeelden en argumenten te halen uit jullie reacties op de discussievragen

Leesclubs_respons