Spelregels

In deze leesclub discussieer je met een groepje van 4 tot 6 lezers over De consequenties van Niña Weijers. Je doet dat aan de hand van kaartjes met vragen over de tekst. De leesclub begint met een korte inleiding, die een van de spelers voorleest. Daarna volgen 4 rondes:

 1. Ronde 1 bestaat uit 5 quizvragen over de tekst. Een van de spelers leest de vragen voor en alle spelers (inclusief voorlezer) schrijven hun antwoorden op een blaadje. Na het omdraaien van de laatste vraag verschijnen de juiste antwoorden in beeld. Daarna berekent iedereen zijn score.
 2. Ronde 2 is een algemeen vragenrondje over de tekst: de spelers benoemen om de beurt wat ze onduidelijk vonden en proberen samen een antwoord te vinden. Als de grootste onduidelijkheden opgelost zijn, begint ronde 3.
 3. Degene met de meeste goede antwoorden op de quizvragen mag als eerste een kaartje van de discussievragen omdraaien van een stapel naar keuze. Hij of zij geeft antwoord op de vraag, waarna de rest mag reageren. Vervolgens kiezen de overige spelers om de beurt een kaartje van een van beide stapels. Als een discussievraag herhaalt wat eerder in het gesprek al aan bod gekomen is, mag de speler die aan de beurt is een volgende kaart omdraaien. Dit gaat zo door totdat alle kaartjes omgedraaid zijn.
 4. Aan het einde van de discussie komen de spelers samen tot een oordeel over de tekst. In ronde 4 geven ze een oordeel uitgedrukt in sterren en motiveren zij hun keuze.

Inleiding

‘In november 2011, drie maanden nadat Minnie binnen een uur tijd zowel haar officiële geliefde als haar minnaar had verloren en net voorbij de fase was dat ze meende die laatste in iedere donkerharige man op straat te herkennen, namen de zaken een onverwachte wending. Het begin met een telefoontje van een kennis met een eigen modelabel en een cokeprobleem.’ (p. 35)

Niña Weijers publiceerde in 2014 haar debuutroman De consequenties. Hoofdpersoon is de kunstenares Minnie Panis, die zichzelf onderdeel maakt van een merkwaardig sociaal experiment. Als ze ontdekt dat haar minnaar foto’s heeft gemaakt terwijl ze sliep en die gepubliceerd heeft in een modetijdschrift, wordt ze niet boos. Ze besluit in plaats daarvan de fotograaf te belonen met een opdracht. Ze betaalt de fotograaf om haar gedurende drie weken te volgen en te fotograferen. Voor die opdracht offert ze haar privacy bij wijze van experiment volledig op. Met hulp van de fotograaf die haar ongevraagd blootstelde aan de rest van de wereld.

Ronde 1: QuizQuizvraag

1. In welk tijdschrift verschijnen de foto’s die ‘de fotograaf’ maakte van Minnie?

2. In welk jaar speelt dit verhaal zich voornamelijk af?

 1. 1984
 2. 1991
 3. 2012

3. Hoe is de kunstenaar Bas Jan Ader verdwenen?

4. Het ziekenhuis van dokter Johnstone bevat een speciaal centrum voor:

 1. oogziektes
 2. huilbaby’s
 3. Alzheimer

5. Wat is géén kunstproject of tentoonstelling van Minnie?

 1. Bestaat Minnie Panis?
 2. The Artist is Present
 3. Nothing Personal

Antwoorden

 1. Vogue (U.K.)
 2. Antwoord 3: 2012
 3. Hij is verdronken in de Atlantische Oceaan.
 4. Antwoord 2: huilbaby’s
 5. Antwoord 2: The Artist is Present

Ronde 2: Vragenrondje

Wat vond je onduidelijk in De consequenties, wat begreep je niet zo goed? Formuleer om de beurt een vraag over de tekst en probeer samen tot een antwoord te komen.

Ronde 3: DiscussieFeest der herkenning?

Kaart 1/8 - Feest der herkenning?

Wat vond je van het personage Minnie Panis? Welke vragen riepen haar persoonlijkheid en/of haar acties bij je op?

Kaart 2/8 - Feest der herkenning?

Zijn er verhalen (boeken, films etc.) die je tijdens het lezen associeerde met dit verhaal? Zo ja: welke, en waarom? Zo nee: bedenk nu een verhaal dat je kent dat raakvlakken heeft met dit verhaal, en leg uit wat die raakvlakken zijn.

Kaart 3/8 - Feest der herkenning?

Wat zou volgens jou de impact zijn op je leven als je wist dat je voortdurend gevolgd en gefotografeerd werd?

Kaart 4/8 - Feest der herkenning?

Wat vond je van de manier waarop de kunstwereld wordt neergezet in dit verhaal? Lijkt die wereld je aantrekkelijk?

Kaart 5/8 - Feest der herkenning?

Minnie probeert haar bestaan vast te leggen met foto’s. Dat doet denken aan de rol die sociale media voor velen spelen. In welke mate deel jij je leven met anderen via sociale media?

Kaart 6/8 - Feest der herkenning?

Wat vond je merkwaardig aan de manier waarop Minnie met haar privacy omgaat? Zijn er situaties in jouw eigen leven waarin je privacy in gevaar komt?

Kaart 7/8 - Feest der herkenning?

Helpt deze roman om je denken over privacy te vormen, en waarom wel of niet?

Kaart 8/8 - Feest der herkenning?

Hebben sociale media volgens jou invloed op je gedrag, en zo ja, kun je daarvan een voorbeeld geven? Zo nee, waarom niet?

Feest der herkenning?

Dit was het laatste kaartje!Stof tot nadenken?

Kaart 1/8 - Stof tot nadenken?

Lees het citaat uit de inleiding hierboven. Kun je beschrijven waarom precies dat telefoontje zo’n bepalend moment is in het verhaal?

Kaart 2/8 - Stof tot nadenken?

Hoe verklaar je de titel van deze roman? Om welke consequenties gaat het, en van welke acties zijn dat consequenties? Kijk eventueel naar pagina 45 of pagina 90.

Kaart 3/8 - Stof tot nadenken?

De proloog begint met de zin ‘Op de dag dat Minnie Panis voor de derde keer uit haar eigen leven verdween (…)’. Wat waren die drie momenten en welke vragen riepen ze bij je op?

Kaart 4/8 - Stof tot nadenken?

Minnies juf zegt verderop in het verhaal ‘[z]e lijkt er soms helemaal niet te zijn. Wel in de klas, fysiek bedoel ik, maar zij zelf niet. (…) Kijken zonder te kijken.’ (231) Herken je in deze uitspraak andere kenmerken van Minnie als persoon of kunstenaar?

Kaart 5/8 - Stof tot nadenken?

Deze roman raakt aan een oude filosofische vraag: wat bestaat echt, en wat wordt alleen door ons waargenomen? Dat vraagstuk wordt wel eens samengevat met het zinnetje ‘esse est percipi’: bestaan betekent (niets meer dan) waargenomen worden. Op welke manier is Minnie bezig met die vraag?

Kaart 6/8 - Stof tot nadenken?

Voor haar project ‘Bestaat Minnie Panis?’ maakte Minnie anderhalf jaar lang foto’s van haar eigen afval, in totaal 2095 stuks. Wat betekent dat project voor Minnie, denk je? Uit welke zinnen in het boek kun je dat afleiden?

Kaart 7/8 - Stof tot nadenken?

Hoe verklaar je Minnies obsessie met verdwijnen? Denk aan de filosofische vraag die hiervoor aan bod kwam: wat bestaat echt en wat wordt alleen door ons waargenomen?

Kaart 8/8 - Stof tot nadenken?

Op pagina 126 vergelijkt Minnie de spionage door de fotograaf met een ‘panopticum’ (letterlijk: ‘alziend’). Dat was een gevangenisontwerp waarin gevangenen in het gareel zouden blijven doordat ze dachten dat bewakers hen altijd en overal konden zien. Hoe heeft het idee dat ze bekeken wordt, invloed op Minnies bestaan of gedrag?

Stof tot nadenken?

Dit was het laatste kaartje!

Ronde 4: Oordeel

Geef De consequenties samen een waardering uitgedrukt in sterren. Beargumenteer vervolgens jullie keuze. Wat vonden jullie goed en wat juist minder goed? Heeft de discussie jullie individuele oordeel veranderd, en zo ja, hoe? Probeer voorbeelden en argumenten te halen uit jullie reacties op de discussievragen.

Heb je zelf een goede discussievraag die nog niet gesteld is? Vul die dan in, dan voegen wij de vraag aan een van de stapeltjes toe.

Leesclubs_respons