Docenten Veldwerk

Docentinstructie Veldwerk

Deze module is speciaal ontwikkeld voor studenten die een premaster volgen ter voorbereiding op een Educatieve Master Nederlands. De opdrachten in deze module helpen hen om overzicht te krijgen van de Nederlandse literatuur, en inzicht te verwerven in de academische bestudering daarvan.

Op deze website verrichten studenten ‘Veldwerk’ in de Nederlandse literatuur. Aan de hand van drie thema’s, Emoties, Auteurschap en Toekomstliteratuur, kunnen ze onderzoek doen naar de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Stapsgewijs benaderen ze de verschillende thema’s en werken ze naar een zelfstandig kleinschalig onderzoek toe.

Deze opdrachten zijn in samenwerking ontwikkeld door de Universiteit Utrecht en de Open Universiteit als onderdeel van het pre-master vak ‘Lange lijnen in de literatuur: Inleiding in de Nederlandse literatuurgeschiedenis’. De ontwikkeling kwam tot stand binnen het project Duurzame Geesteswetenschappen. Het ‘Veldwerk’ vormt een aanvulling op het Leerboek Inleiding Letterkunde (J.M. Keβler e.a, Open Universiteit, Heerlen 2016). Naar dit boek wordt een enkele keer verwezen, maar de opdrachten kunnen uitstekend los daarvan gebruikt worden. Ook kan het uitgebreide materiaal in stap 4 en 5 van de velden naar eigen inzicht worden ingezet. Een mogelijke toepassing is in onderstaand uitklapmenu te vinden.

1. Thema: emoties (±20 uur)

  Je doet veldwerk ‘Emoties’ via LitLab. Je werkt daarbij de eerste drie stappen zelfstandig uit. Bij stap 4 werk je één van de casussen uit tot een analyse van maximaal 1000 woorden. Stap 5 sla je over.
  Je levert de analyseopdracht in. Deze wordt van feedback voorzien.

2. Thema: auteurschap (±20 uur)

  Je doet veldwerk ‘Auteurschap’ via LitLab. Je werkt daarbij de eerste drie stappen zelfstandig uit. Bij stap 4 werk je twee casussen uit tot een analyse van maximaal 1000 woorden. Stap 5 sla je over.
  Je levert de analyseopdracht in. Deze wordt van feedback voorzien.

3. Thema: toekomstliteratuur (±20 uur)

  Je doet veldwerk ‘Toekomstliteratuur’ via LitLab. Je werkt daarbij de eerste drie stappen zelfstandig uit. Bij stap 4 werk je een casus uit tot een proefanalyse van maximaal 1000 woorden. Stap 5 sla je over.
  Je levert de analyseopdracht in. Deze wordt van feedback voorzien.

4. Toets: nota

  Je schrijft een nota binnen het kader van het veldwerk ‘Emoties’, ‘Auteurschap’, of ‘Toekomstliteratuur. Je gebruikt daarbij stap 5 uit het veldwerk. Je legt je probleemstelling aan de docent voor. Je nota telt maximaal 2500 woorden.

Voor elke module is er een beknopt antwoordmodel beschikbaar. Dat antwoordmodel is afgeschermd met een wachtwoord. Docenten die het antwoordmodel willen inzien, kunnen het wachtwoord opvragen via info@litlab.nl.